Najjeftinije sredstvo za plaćanje

Digitalni most prema svijetu za bivšu Jugoslaviju

↱ 2% sačuvano za donacije → 0 VDN spremno za donaciju

98% zarađuju korisnici

Šta je virtualni Dinar?

Virtualni Dinar je digitalni, decentralizovani sistem plaćanja gdje svaki korisnik automatski provjerava svojim novčanikom, to jest jednim programom na svom kompjuteru, sve transakcije i kredite ostalih korisnika: vlasnici digitalnog novčanika virtualnih Dinara mogu dobiti i slati novac bez banka i bez trećih partija, direktno sa svog kompjutera ili mobilnog uređaja!

Šta je novčanik?

Novčanik je osnovni program virtualnog Dinara, program koji automatski preuzima sve informacije i provjerava ih za vas kako biste saznali kredite i transakcije čitave mreže. U vašem se novčaniku također nalaze sve vaše virtualne, javne adrese na koje ćete dobiti virtualne Dinare i kojima možete slati Dinare na tuđe adrese.

Gdje je dostupno?

Pravila mreže ne razlikuju strane korisnike od lokalnih i dakle ne postavljaju nikakve granice. Ipak, sistem virtualnog Dinara skuplja 2% svih proizvedenih digitalnih novčića za lokalne donacije koje će biti upotrebljene kao pomoć za ljude u potrebi, braneći lokalizaciju projekta i njegovu društvenu korisnost!

Kako početi

Prije svega potreban je novčanik kako bi se napravile nove javne digitalne adrese gdje će se dobiti virtualne Dinare. Novčanikom dobivamo pristup mreži i dozvoljeno nam je obavijestiti sve korisnike o našim akcijama, o našim transakcijama. Novčanik je besplatan program koji se može jednostavno instalirati na svakom kompjuteru.

Novčanik ne mora ostati uključen kako bi se dobile virtualne Dinare, jer će ostali aktivni korisnici dobiti informaciju i čuvati je za vas i, čim se ponovo priključite, obavijestit će i vas. Važno je da nikada ne gubite lozinke vaših adresa koje su sačuvane u njemu deinstalirajući novčanik dok ih niste sve kopirali, jer su vaše lozinke i vaše adrese vaš digitalni identitet.

Instaliranje

Izaberite operativni sistem vašeg kompjutera

Kako dobiti Dinare

Dakle što je virtualni Dinar decentralizovani sistem, bez glavnog entiteta koji bi proizveo nove novčiće, svakih 2 minuta i po otprilike mreža nagrađuje korisnike koji su ostavili njihove uređaje na usluzi virtualnog Dinara novim, tek formiranim novcem. No, kako ostaviti svoj kompjuter na usluzi mreže? Kako biti nagrađeni Dinarima?

Kopanje

Kopanje je proces koji istovremeno dokazuje sigurnost mreže i proizvodi nove novčiće: uređaj, kompjuter, koji automatski pogađa solucije jednog matematičkog problema, smije slobodno odabrati adresu kojoj će biti poslani novoformirani novčići. Ovaj se problem ažurira kad god je prethodni riješen, tako da je nemoguće znati unaprijed soluciju jednog budućeg problema. Ovim se isto dokazuje računalna snaga iza svih potvrđenih transakcija.

Rudari
Za početnike
CPU
Za napredne korisnike
AMD
Nvidia

Drugi načini

Možete virtualne Dinare dobiti kao sa svakom drugom postojećom valutom, kupujući ih ili bilo kojim dogovorom kojim će vlasnik količine virtualnih Dinara prihvatiti da vam ih pošalje nekoliko u zamjenu za uslugu ili u zamjenu za novac druge vrste. Možete na primjer zamijeniti Bitcoin, jedna različita ali popularna kriptovaluta, za virtualne Dinare na našoj službenoj mjenjačnici "Voda".

© Zaštita autorskog prava vDinar.info 2018-2019

Kontakti

  • kontakti@vdinar.info
  • pomoc@vdinar.info

Mediji