Logo Markopolo Pretraživača.

APS v1.0

adresa

GET parametri: "adresa".Vraća glavne informacije o specificiranoj adresi: ukupne potvrđene i nepotvrđene količine primljenog i potrošenog novca.

adresneTransakcije

GET parametri: "adresa", "stranica" (neobavezan, zadana vrijednost je 1).Vraća do 10 sačuvanih transakcija povezane sa specificiranom adresom. Razmak se može odrediti parametrom "stranica".

blok

GET parametri: "rezultat" ili "pozicija".Vraća direktni odgovor funkcije "getblock", no ako je specificiran i parametar "pozicija" poziva i "getblockhash" funkciju prije toga. Preporučeno je koristiti blokPutemRezultata ili blokPutemPozicije za malo brži odgovor.

blokPutemPozicije

GET parametri: "pozicija". Isto kao blok sa parametrom "pozicija", no izbjegava nepotrebnu provjeru za parametrom "rezultat", te je odgovor malo brži.

blokPutemRezultata

GET parametri: "rezultat".Isto kao blok sa parametrom "rezultat", no izbjegava nepotrebnu provjeru za parametrom "pozicija", te je odgovor malo brži.

izvornaTransakcija

GET parametri: "rezultat".Vraća direktni odgovor funkcije "getrawtransaction".

lanacBlokova

Bez parametra.Vraća direktni odgovor funkcije "getblockchaininfo".

pretraga

GET parametri: "tekst" (pozicija bloka, rezultat bloka, rezultat transakcije ili adresa).Vraća lokalnu putanju do stranice sa informacijama o specificiranom bloku, transakciji ili adresi.

proizvod

Bez parametra.Vraća sačuvani podatak o ukupnom proizvodu virtualnih Dinara.

rezultatBloka

GET parametri: "pozicija".Vraća direktni odgovor funkcije "getblockhash".

rudarenje

Bez parametra.Vraća direktni odgovor funkcije "getmininginfo".

transakcija

GET parametri: "identifikator" (ili rezultat transakcije ili njen broj).Vraća glavne informacije o specificiranoj transakciji.

zadnjeTransakcije

GET parametri: "stranica" (neobavezan, zadana vrijednost je 1).Vraća do 10 sačuvanih zadnjih transakcija. Razmak se može odrediti parametrom "stranica".

zadnjiBlokovi

GET parametri: "stranica" (neobavezan, zadana vrijednost je 1).Vraća do 10 blokova direktno sa novčanika. Razmak se može odrediti parametrom "stranica".